Waterbedrijven in België hebben in Nieuwpoort voor het eerst zeewater omgezet in drinkwater

Waterbedrijven in België hebben in Nieuwpoort voor het eerst zeewater omgezet in drinkwater

Vlaanderen is hiermee de eerste regio in de Noordzee die de zee gebruikt als bron van drinkwater. In 2025 moet in het pilotproject een installatie zijn gerealiseerd die 4 miljoen kubieke meter kraanwater per jaar gaat produceren uit zoet, brak en zeewater.

N.B. Daarnaast zou er mijns inziens ook het zout gewonnen moeten worden in plaats van het extra zoute water direct terug in de zee te doen. En natuurlijk ook meteen ’n verbod op vervuiling van de zeeën.


Delen: