Neurofeedback voor een optimaal werkend brein

Neurofeedback voor een optimaal werkend brein

Neurofeedback leert het centraal zenuwstelsel optimaal te functioneren. Het is fitness voor het brein. De hersenen leren hun volledige potentieel te benutten. De positieve effecten hiervan zijn in alle lagen merkbaar: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het helpt je om je op deze gebieden beter te voelen. Het helpt je om optimaal te presteren en tegelijkertijd om optimaal te kunnen ontspannen. Zoals je al je spiergroepen traint in de sportschool, zo is ook je brein te trainen om je in elk opzicht fit en gezond te voelen.   

Hoe werkt het?

Neurofeedback middels NeurOptimal® training is een methode om de hersenactiviteit te meten. Na meting van de activiteit van de hersengolven wordt de informatie doorgestuurd naar de computer. Na verwerking wordt de informatie weer teruggekoppeld (feedback) naar de hersenen. Deze worden geïnformeerd door geluid en beeldsignalen over hun eigen functioneren.

Tijdens de neurofeedbacktrainingen krijgt het brein dus informatie (feedback) over zijn eigen activiteiten. Telkens wanneer disbalans, instabiliteit of stress in het centraal zenuwstelsel optreedt, maakt een feedbackstimulus de hersenen hierop attent. Dit gebeurt door onderbrekingen in geluid en beeld. Als reactie hierop gaan de hersenen zich anders en efficiënter organiseren.

Het resultaat is dat men veerkrachtiger, flexibeler, creatiever en rustiger wordt. Ook op fysiek gebied heeft Neurofeedback invloed, want ook lichamelijke functies worden door de hersenen bestuurd. Balans in de hersenen kan veel van de psychische en lichamelijke klachten oplossen. Ze reorganiseren zichzelf en laten oude beperkende patronen los, waardoor het brein na verloop van tijd meer flexibel en veerkrachtiger functioneert met het gevolg dat klachten verminderen en/of verdwijnen. Kortom: door een effectief en efficiënt functioneren van het brein, verbetert de kwaliteit van ons leven.

Voor wie / NeurOptimal® Neurofeedback | Breinyoga

Bij welke klachten / NeurOptimal® Neurofeedback | Breinyoga

Resultaten / NeurOptimal® Neurofeedback | Breinyoga

Delen: